Algemeen Ziekenhuis Turnhout

Omni Care Consult heeft het AZ Turnhout begeleid in meerdere projecten. Hierbij een voorbeeld van een project in AZ Turnhout:

Strategiebepaling ziekenhuis

In samenspraak met de leden van de Raad van Bestuur, het directiecomité en de artsen als vertegenwoordigers van de medische disciplines werden vooreerst de missie en visie van het ziekenhuis bepaald. Vanuit deze missie en visie werden high-level strategische doelstellingen bepaald. Voor elk van de strategische doelstellingen werden strategische initiatieven opgesteld die gegroepeerd werden in actiekaarten per medische dienst.

De actiekaarten werden ingedeeld in initiatieven op verschillende vlakken: initiatieven binnen de eigen dienst, organisatorische initiatieven, zoals bestaffing, en samenwerking met andere diensten en ziekenhuizen. De uitvoering en opvolging van deze actiekaarten werd geïntegreerd in de beleidscyclus van het ziekenhuis.

Skills

Posted on

03/06/2018