Assisting leaders in care

Op zoek naar een geknipte oplossing? Contacteer ons!

Omni Care Consult wil zorginstellingen advies en ondersteuning bieden in het invullen van hun rol in de gezondheidszorg. Door het inleven in de unieke situatie van elk ziekenhuis binnen de brede context van het gezondheidszorgsysteem en het inbrengen van de nodige expertise, wenst Omni Care Consult een complementaire waarde aan te bieden.

We willen dit doen door de instellingen te begeleiden bij het nemen van strategische opties, het vertalen van deze opties in concrete actieplannen en het realiseren van deze actieplannen om zo de nodige verbetering en verandering te bewerkstelligen.

Onze adviezen zijn op maat en aangepast aan de unieke kenmerken van de instelling maar ook aan haar situering in het brede zorglandschap. Op die manier willen we meer partner zijn dan contractant.

Omni Care Consult verkent voor u de wegen om in het evoluerend landschap van de gezondheidszorg succesvol uw strategische plaats te bepalen.

Omni Care Consult luistert naar uw vragen en deelt met u haar kennis en ervaring om duurzame verbeteringen te realiseren.

Strategische adviesverlening

De regels en criteria die de ziekenhuizen moeten respecteren evolueren snel. Ziekenhuizen moeten hun rol verantwoorden en ze moeten er rekening mee houden dat hun taak als partners in de gezondheidszorg wijzigt.

Ziekenhuizen moeten zich intern herorganiseren en doelmatige aansluiting zoeken in externe verbanden voor samenwerking. Tijdig gepaste strategische opties nemen om op deze veranderingen in te spelen is vitaal.

Omni Care Consult heeft de kennis en ervaring om het ziekenhuis hierbij te helpen en de strategie om te zetten in haalbare objectieven.

Veranderen en verbeteren

Elk ziekenhuis zoekt voortdurend naar veranderingen om zijn rol op de beste manier te blijven invullen. Die kunnen drastisch zijn en de hele ziekenhuis-organisatie omvatten of zich toespitsen op specifieke aspecten of domeinen. De verbetertrajecten berusten op strategische visie en doelgerichte plannen.

Wij zoeken welke acties tot verbeterde resultaten kunnen leiden en werken verbeteringstrajecten uit om die resultaten te realiseren.

Bij de concrete uitvoering van de verbeteringstrajecten is Omni Care Consult ook bereid voor de nodige begeleiding in te staan.