Een voorbeeld van een project waarin Omni Care Consult het AZ Groeninge ziekenhuis heeft begeleid:

Master Data Management

Aangezien het AZ Groeninge een fusieziekenhuis van vier ziekenhuizen is, stelde men vast dat er op vlak van Master Data een zeer grote verscheidenheid in werkwijzes, afspraken, benamingen etc. gangbaar waren binnen het ziekenhuis. Omni Care Consult heeft AZ Groeninge begeleid in het eenmalig cleansen van alle Master Data binnen het ziekenhuis en in het opzetten van een nieuwe organisatie die ervoor zorgde dat de geboekte resultaten van de eenmalige cleansing structureel konden worden geborgen.

Een correct Master Data beheer is cruciaal ter ondersteuning van de meeste processen binnen een ziekenhuis: materiaal- en leveranciersbeheer, voorraadbeheer in de magazijnen, ondersteuning van de logistieke processen, een correcte tarificatie en facturatie, een efficiënte planning en inzet van resources en middelen en een optimale budgettering hiervan. Elk van deze processen steunt op duidelijke afspraken rond naamgeving en syntax en hebben nood aan een uniforme classificatie om de resultaten te borgen.

In samenspraak met een werkgroep van betrokkenen van elk departement werd een nieuwe classificatiestructuur uitgewerkt, gebaseerd op een internationale classificatiestructuur. Elk van de materialen en diensten die werden aangekocht binnen het ziekenhuis, werden eenmalig in deze structuur ondergebracht. Deze uniformiteit laat toe om eenduidig te meten, rapporteren en benchmarken, zowel binnen de eigen organisatie als in samenwerking met andere instellingen.