Omni Care Consult begeleidt u naar geslaagde resultaten dankzij intense samenwerking vanaf het ontwerp van verbetertrajecten tot en met de volledige realisatie ervan.

Veranderen en verbeteren

Verandering is geen doel op zich. Het moet leiden naar een verbeterd resultaat. Elk verbetertraject moet vertaald worden in een concreet actieprogramma waarin alle betrokkenen hun rol kennen. Een duidelijk actieplan is de basis van vertrouwen voor al wie met de verandering te maken zal hebben.

Vooraleer het verbetertraject wordt vastgelegd, gaan we gezamenlijk op zoek naar realistische en werkbare oplossingen om de nodige verbeteringen te kunnen realiseren. Door het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie wordt de operationele, economische en kwalitatieve impact in kaart gebracht en wordt nagegaan welke optie het best aansluit bij de visie van de betrokken diensten, het ziekenhuis of de ziekenhuizen. De laatste fase van een haalbaarheidsstudie bestaat steeds uit de opmaak van een actieplan met aandacht voor onmiddellijk realiseerbare resultaten en structurele hervormingen op langere termijn.

Om het actieplan succesvol te realiseren, ontwerpen wij een geïntegreerd operationeel model. Daarbij starten we met de uitwerking van gedetailleerde processen, het afbakenen van een projectomgeving met aanduiding van een aangepast kader aan medewerkers en maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden op vlak van ICT.

De implementatie is erop gericht het operationeel model in zijn volledigheid en op de meest praktische wijze op te starten. Omni Care Consult engageert zich voor de volledige implementatie van de verandering; vanaf het ontwerpen van het concept tot en met de volledige realisatie. Hierbij reiken onze medewerkers methodes en technieken aan, voeren ze de nodige analyses uit, organiseren ze de nodige training en opleiding van uw medewerkers en ondersteunen zij uw organisatie waar nodig en gewenst. De vernieuwing wordt steeds op maat van de instelling uitgewerkt. Daarvoor steunt de werkwijze van Omni Care Consult op een zeer intense samenwerking met de opdrachtgever in de verschillende fasen van een project zodat de verandering kan steunen op wederzijdse motivatie.