Omni Care Consult verkent voor u de wegen om in het evoluerend landschap van de gezondheidszorg succesvol uw strategische plaats te bepalen.

Strategische adviesverlening

Wetenschappelijke ontwikkelingen, nieuwe ziekten en demografische en socio-economische omstandigheden  verhogen de kosten van ziekenhuizen terwijl de middelen beperkt blijven. Dit vergt initiatieven met een lange-termijn-perspectief.

Geïntegreerde zorgprocessen laten toe binnen de eigen organisatie alle medespelers op de meest efficiënte wijze in te zetten volgens een uitgekiend en vooraf gekend plan. Dankzij de inbreng in het zorgproces van diagnostische en therapeutische technieken, apotheek, operatiekwartier en ondersteunende diensten, wordt de doeltreffende organisatie van het zorgverloop sterk verbeterd. Zo wordt een motiverend werkklimaat gecreëerd waarin artsen, verpleegkundigen, technisch, logistiek en administratief personeel hun capaciteiten maximaal kunnen ontplooien.

Door geïntegreerde zorgprocessen te organiseren met andere ziekenhuizen en diensten van thuiszorg, bekomen we zorgprogramma’s die een continue ondersteuning bieden voor de patiënt. Het kan immers nodig zijn om het zorgprogramma te vervolledigen met meer gespecialiseerde componenten. De uitwerking van verschillende vormen van ambulante zorg en thuiszorg kunnen voor chronische aandoeningen en ouderenzorg het merendeel van het zorgtraject in de nabijheid van de woonplaats van de patiënt verzekeren. Om de meer gespecialiseerde technieken in het programma op te nemen en om de goede aansluiting met extramurale voorzieningen te promoten, is een nieuw model van transmurale patiëntenzorg vereist.

Omdat ook ondersteunende diensten een belangrijke kostencomponent zijn in het zorgproces, gaan ziekenhuizen op zoek naar nieuwe manieren om deze diensten zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren. Dat kan bereikt worden door nieuwe organisatie- en procesmodellen te ontwikkelen. Die modellen kunnen al dan niet gekoppeld worden aan uitbesteding van diensten aan een ander ziekenhuis of derden. De effecten van schaalvergroting kunnen bekomen worden door het oprichten van een gezamenlijk dienstencentrum. Het organiseren van bijvoorbeeld herverpakking van medicatie, administratieve ondersteuning, magazijnwerking en logistieke diensten zijn enkele voorbeelden van ondersteunende diensten die passen binnen een dergelijk gezamenlijk dienstencentrum.

Hoe dan ook zal elk ziekenhuis bij herhaling stoten op evoluties waarop een strategische reactie vereist is. Met haar inzicht in de komende trends en de huidige omgevingskenmerken kan Omni Care Consult de zorginstellingen ondersteunen om hun visie te bepalen en een concrete aanpak te kiezen die vertrekt vanuit hun specifieke situatie en beantwoordt aan een ritme dat hun veranderingskracht respecteert.