Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Een voorbeeld van een project binnen het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen onder begeleiding van Omni Care Consult:

Visiebepaling apotheek

ZNA wenste een toekomstgerichte strategie uit te werken voor de ziekenhuisapotheek. Deze strategie diende te kaderen in de algemene ziekenhuisstrategie en de lopende initiatieven voor accreditatie en informatisering van het patiëntendossier te ondersteunen.

Meer specifiek werden verschillende strategische scenario’s voor de apotheek uitgewerkt in multi-disciplinaire werkgroepen waarin apotheek, patiëntenzorg, het financiëel departement en ICT werden vertegenwoordigd.

Voor elk van deze scenario’s werd het operationeel model ontwikkeld, een Business Case inclusief sensitiviteitsanalyse opgesteld en een SWOT-analyse uitgevoerd. Het weerhouden scenario werd in de diepte uitgewerkt om de volledige impact op processen, personeel en organisatie en systemen te bepalen. Er werd onderzocht welke aanpassingen op vlak van infrastructuur nodig waren en welke locatie het meest geschikt is om de toekomstige apotheekfuncties in onder te brengen.

De strategiebepaling omvatte de domeinen van organisatie van de apotheek, geneesmiddelendistributie, implantaten en medische hulpmiddelen en geneesmiddelentoediening op de verpleegafdelingen.

Skills

Posted on

03/06/2018