Ziekenhuis Maas en Kempen

Een voorbeeld van een project van een lange termijn begeleiding door Omni Care Consult binnen het Ziekenhuis Maas & Kempen:

Actualisering van het zorgstrategisch plan

In het kader van de aanvraag voor subsidiëring van het nieuw te bouwen ziekenhuis voor ZMK, werd in 2004 een zorgstrategisch plan opgesteld. Een tiental jaren later is een actualisering van dit zorgstrategisch plan aan de orde en dringt een meer expliciete invulling van de missie en visie van ZMK zich op. De nieuwbouw van het ziekenhuis biedt opportuniteiten, maar vormt ook een nieuwe uitdaging. Het nemen van duidelijke opties voor het toekomstig functioneren is noodzakelijk omdat de omgeving waarbinnen ZMK operationeel is, sterk gewijzigd is doorheen de jaren. Niet in het minst neemt de financiële druk op alle ziekenhuizen toe, wat maakt dat enkel verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt.

Omni Care Consult begeleidt het ziekenhuis in dit transformatieproces. Zowel in samenwerking met de Raad van Bestuur en het directiecomité als met de groep van artsen tracht men de juiste opties te nemen om ervoor te zorgen dat een kleinschalig ziekenhuis zoals ZMK een maximum aan meerwaarde biedt door aansluiting op de zorg- en welzijnsdiensten uit de eigen omgeving en een gestructureerde samenwerking met referentiediensten.

Skills

Posted on

03/06/2018