Jessa Ziekenhuis

Een voorbeeld van een project binnen het Jessa Ziekenhuis onder begeleiding van Omni Care Consult:

Ontwikkelen van een toekomstvisie voor bereidingen in de apotheek

Omni Care Consult heeft samen met het Jessa ziekenhuis de toekomstvisie voor bereidingen in lijn met de nieuwe normering en de algemene visie van het ziekenhuis bepaald. Verschillende scenario’s werden zowel kwalitatief als kwantitatief geëvalueerd: bereidingen in eigen beheer, door samenwerking met andere ziekenhuizen en door uitbesteding aan een industriële partner.

Binnen elk scenario werd in een multi-disciplinaire werkgroep het toekomstige procesmodel bepaald. Dit gebeurde conform de PIC/S normering en rekening houdende met de nodige administratieve goedkeuringen en conformiteitscontroles. Per processtap werd bepaald welk profiel het meest geschikt is om deze stap uit te voeren en waar nodig werd onderzocht in hoeverre automatisatie een meerwaarde kon vormen.

Het aanbieden van een hoog serviceniveau aan de interne klant werd voorop gesteld. Het tijdskader waarbinnen de patiënt aanwezig diende te zijn voor toediening van de bereiding werd zo beperkt mogelijk gehouden door het hele proces te optimaliseren: van bij de bloedprik en de anamnese in het oncologisch dagziekenhuis tot de bereiding in de apotheek en de uiteindelijke toediening aan de patiënt. Opties om de bloedprik op D-1 te organiseren en maximaal te werken met dose-banding werden in samenspraak met de artsen uitgewerkt. Hierin stond het out-of-the-box denken en het trachten samenwerken met andere zorginstellingen en -organisaties, zoals thuisverpleging, centraal.

Skills

Posted on

03/06/2018