H. Hartziekenhuis Mol

Een voorbeeld van een project binnen het Heilig Hartziekenhuis Mol onder begeleiding van Omni Care Consult:

Strategiebepaling apotheek en optimalisatie processen

De ziekenhuisapotheek van het Heilig Hartziekenhuis Mol wenste zijn huidige werking te verbeteren en tegelijkertijd meer af te stemmen op de toekomstige noden in kader van accreditatie en de wettelijke vereisten voor tracering van geneesmiddelen en medische materialen. Er werd gewerkt met drie stromen die allen na het in kaart brengen van de huidige knelpunten, een eigen optimale toekomstige werking hebben ontwikkeld: geneesmiddelendistributie, OK-werking met implantaten en medisch hulpmateriaal en bereidingen. Bijkomend werd de vraag gesteld dit geheel te kaderen binnen de toenemende samenwerking die tussen ziekenhuizen ontstaat.

Voor de stroom van geneesmiddelendistributie werd onderzocht hoe het ganse medicatieproces, gaande van aankoop over voorraadbeheer tot en met toediening aan de patiënt, best kon verlopen. Er werd gestreefd naar het volledig klaarmaken van de organisatie voor bedside scanning door onder meer de medicatie te herverpakken in Unit-Dosis.

In het luik rond OK-werking werd bepaald hoe de medewerkers van OK in de toekomst optimaal kunnen werken met de medicatie, gesteriliseerde instrumentensets, implantaten en medische hulpmiddelen. Zowel het maximaal klaarmaken van deze materialen per ingreep, als de real-time opvolging van de kost per ingreep stonden centraal. Zowel opties met barcodescanning als het gebruik van RFID werden onderzocht om een vlotte registratie en een correcte tarificatie te bewerkstelligen.

In de laatste stroom werd de visie rond bereidingen ontwikkeld. Hierbij werd ervoor gezorgd dat bereidingen klaargemaakt kunnen worden binnen het kader van samenwerking tussen ziekenhuizen en conform de PIC/S normering.

Skills

Posted on

03/06/2018