CMSE – Namur

Een voorbeeld van een project binnen het CMSE Namur ziekenhuis onder begeleiding van Omni Care Consult:

Optimalisatie van de dienst spoedgevallen

Het CMSE in Namen heeft Omni Care Consult gevraagd de huidige werking van de vernieuwde spoeddienst in kaart te brengen en hen te ondersteunen bij het opzetten van de nodige verbeterprojecten.

In 2011 werd de spoeddienst in een nieuwe infrastructuur ondergebracht, maar er werd onvoldoende nagedacht over het aanpassen van de werking.

Door middel van interviews, het uittekenen van spaghetti-diagrammen en werksessies met alle betrokken partijen werden de huidige knelpunten geïdentificeerd en verbetervoorstellen gedefinieerd die gedragen worden door de hele organisatie.

De volledige patiëntenstroom doorheen de spoeddienst tot op de afdelingen werd hertekend. Er werd een structurele triage opgezet die toelaat verschillende flows binnen de spoeddienst te creëren, zodat elk type patiënt binnen aanvaardbare tijd de gepaste zorg krijgt toegediend. Hiervoor werd de spoeddienst, zowel op organisatorisch als op procesmatig en infrastructureel vlak, ingedeeld in verschillende sectoren. De nodige acties werden gedefinieerd om een vlotte doorstroming naar de afdelingen te garanderen.

Op vlak van personeel, organisatie en communicatie werden de nodige wijzigingen doorgevoerd. Functies werden duidelijk gedefinieerd, rolomschrijvingen opgemaakt en de communicatiestromen, waar nodig, verbeterd door middel van systeemondersteuning. Ten slotte werd het volledige materiaalbeheer op de spoeddienst geoptimaliseerd.

Skills

Posted on

03/06/2018