Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst

Een voorbeeld van een project binnen het ASZ Aalst onder begeleiding van Omni Care Consult:

Logistieke optimalisatie

Aangezien het magazijn moest plaats maken voor een nieuwe vleugel van het ziekenhuis, werd Omni Care Consult geconsulteerd door het ASZ Aalst om het nodige studiewerk en aangepaste begeleiding te voorzien bij de verhuis van het magazijn. Er werd gestart met het in kaart brengen van de huidige situatie, waarna verschillende mogelijke scenario’s werden bepaald voor de toekomstige werking op vlak van magazijnbeheer, logistieke werking binnen het ziekenhuis en transport. Na keuze van het gewenste scenario door het ziekenhuis, heeft Omni Care Consult de voorbereidende activiteiten uitgevoerd op vlak van het ontwikkelen van de toekomstige processen, het opzetten van de organisatie, het opleiden van de medewerkers in deze nieuwe werkwijze en het organiseren van de fysieke verhuis. Deze verhuis werd gefaseerd uitgevoerd door te starten met een snelle verhuis van het centrale magazijn (economaat) waarna enkele maanden later ook de steriele verbruiksmaterialen vanuit de apotheek volgden naar het nieuwe logistiek centrum. Tijdens deze verhuisbeweging stond de continuïteit van de dienstverlening aan de ziekenhuisafdelingen centraal. Een eerste voorstel tot optimalisatie van de interne verdeling van de goederen, door te werken met leeg-vol systemen, werd uitgewerkt.

Operations management

Nadat het logistieke verbetertraject werd uitgevoerd, heeft Omni Care Consult de nodige nazorg en ondersteuning geboden door het dagelijkse beheer van het logistiek centrum op zich te nemen. De aansturing en begeleiding van de medewerkers van het ziekenhuis, het opvolgen van de SLA’s en KPI’s die werden gedefinieerd en het op geregelde tijdstippen rapporteren van de vooruitgang aan directie, behoorden tot het takenpakket van het operations management. Van zodra de organisatie van het logistiek centrum voldoende stabiel was, heeft het ziekenhuis een nieuwe medewerker in dienst gesteld om deze functie over te nemen. Omni Care Consult heeft de opleiding en opstart van deze medewerker in de nieuwe functie begeleid.

Skills

Posted on

03/06/2018