Omni Care Consult wil zorginstellingen advies en ondersteuning bieden in het invullen van hun rol in de gezondheidszorg. Door het inleven in de unieke situatie van elk ziekenhuis binnen de brede context van het gezondheidszorgsysteem en het inbrengen van de nodige expertise, wenst Omni Care Consult een complementaire waarde aan te bieden.

We willen dit doen door de instellingen te begeleiden bij het nemen van strategische opties, het vertalen van deze opties in concrete actieplannen en het realiseren van deze actieplannen om zo de nodige verbetering en verandering te bewerkstelligen.

Omni Care Consult hanteert een flexibele aanpak en betrekt actief de verantwoordelijken van de instelling. Zo participeert de opdrachtgever aan elke cruciale fase. Hij evalueert mee de kans op succes van de verschillende opties en zorgt ervoor dat de verandering verloopt volgens een tempo dat voor de instelling het best past. 

Onze adviezen zijn op maat en aangepast aan de unieke kenmerken van de instelling maar ook aan haar situering in het brede zorglandschap. Op die manier willen we meer partner zijn dan contractant.

Lees meer